قطار

میدانی...

قطار تا جایی تن به رفتن می دهد

که ریل اجازه دهد...

و این ریل سرانجام در بیخِ ریشِ ایستگاه

مقصد میشود...

/ 6 نظر / 23 بازدید
تیبا

سلام اقای نورابادی من معنی این متنو نمیفهمم[سوال]میشه لطفا تفسیرش کنید[لبخند]

علی نورآبادی رودباری

تیبا> نوشته شده تا فهمیده نشه! فقط میشه خوندش و حس کرد یه چیزی از داخل سنگینی میکنه! فکر کنم این مفیدترین توضیحش باشه[گل]

chemistry

ایستگاهی از قبل تعیین شده...

میگ میگ

...

برگ نگاه

[گل]

مهدی سیف آبادی

[متفکر]