باخت

هیچکس

همه چیز را

برای همیشه به باخت نمیدهد.

این بازی آنقدر ادامه خواهد داشت

که یا سپیده سر بزند

و یا ما

لباسی سفید به تن کنیم!

صبور باش!

فردا

حکایت این بازی هم

تمام خواهد شد....

 

-حکایت این بازی را بعدا خواهم گفت!

- سر دراز دارد و درد میطلبد!

/ 4 نظر / 19 بازدید
مهدی سیف آبادی

این بازی آن قدر ادامه می یابد تا یکی از باختن خسته شود ! [ناراحت][گل]

سهند

مهدی> شاید از بردن... قهرمان واقعی از بردن خسته میشه...

فاطمه

من اسمش رو میذارم حیات! " اینکه چیزی وجود داشته باشه که بخاطرش بجنگیم" رو دوست دارم. ولی اینکه این بازی تا کی،تا کجا ادامه پیدا کنه...نمیدونم!

برگ نگاه

بازی زندگی... بازی عجیبیه...گاهی سخت گاهی آسون متن خوبی بود