نیازمندی...

گاهی فهمیده بودن بهتر است از رک و راست بودن...

گاهی نه به ذهنی زیرک بلکه به قلبی بردبار که گوش دهد ، نیاز داریم...

نه چشمانی تیز بین که خطاها را ببیند ، بلکه آغوش بازی که پذیرا باشد ...

نه انگشتانی که اشاره به اشتباهات کند ، بلکه دستان مهربانی که هدایت کند ...

 

پ ن »» رفت و آمدها نوسانی شده ها ، یه روز خیلی زیاده و یه روز خیلی کم .

یاد قول هایی که تو جلسه دادید بیفتین و بترسینعصبانی  قرار شد حرف ها به عمل تبدیل بشه نیشخند

/ 6 نظر / 25 بازدید
مهدی سیف آبادی

تهدید ؟ [نگران] متن قشنگیه و کاملا درست ! مرسی از پست زیباتون [گل]

سمانه نوری

مهدی سیف آبادی» [نیشخند] خواهش میکنم[گل]

yasma

کاملا با این جملاتت موافقم.[چشمک]

برگ نگاه

گاهی فقط به یه مداد و کاغذ نیازه برای نوشتن نه گوشی ، نه آغوشی و نه دستی... الان دعوامون کردین؟![نیشخند][خجالت]

فاطمه

آرهههه،واقعا[لبخند] [نگران][نگران][نگران]

سمانه نوری

برگ نگاه »» تقریبا [زبان]